Cludo a Dychwelyd Nwyddau

CLUDO

Ymdrechwn i brosesu a phostio pob archeb o fewn 24 awr, ond bydd hynny´n dibynnu ar yr eitem.Os nad yw eitem mewn stoc, gallwn roi gwybod i chi os oes modd ei archebu a phryd y bydd yn cyrraedd. Cynigiwn ddau opsiwn ar gyfer cludo ein holl nwyddau atoch.

CLUDIAD ARFEROL £5.95

Dydd Llun i ddydd Gwener yn unig, caniatewch 3-5 diwrnod gwaith cyn derbyn nwyddau.
Nodwch bod y rhan fwyaf o´r nwyddau rydym ni´n eu postio yn cael eu cofnodi a bydd angen eich llofnod i gadarnhau´r cludiad.

CLUDIAD DIWRNOD DILYNOL £8.50

Cysylltwch 01545 570243 neu ebostiwch info@seld.co.uk am fanylion.Dydd Llun i ddydd Gwener yn unig.

*Mae´n costau Cludiad Arferol a Diwrnod Dilynol ar gyfer nwyddau sy´n pwyso hyd at 10kg. Codir tâl ychwanegol o £3.00 ar gludiad i ardaloedd anghysbell a chludiad arferol fydd yr unig opsiwn. Gan fod eich eitemau yn teithio ymhellach, caniatewch ddiwrnod gwaith ychwanegol cyn eu derbyn.

CLUDIAD RHYNGWLADOL 2kg neu llai.

Dydd Llun i ddydd Gwener yn unig, caniatewch 3-7 diwrnod gwaith cyn derbyn nwyddau.

O dan 500g – Ewrop £10.85 – Gweddill y Byd £12.50
500g – o dan 1kg – Ewrop £12.50 – Gweddill y Byd £17.30
1kg – 2kg – Ewrop £16.60 – Gweddill y Byd £22.45

CLUDIAD RHYNGWLADOL dros 2kg.

Dydd Llun i ddydd Gwener yn unig, caniatewch 6-10 diwrnod gwaith cyn derbyn nwyddau.

Ewrop £40.00 – Gweddill y Byd £60.00.

EICH HAWL I GANSLO

Fel arfer, cewch ganslo eich archeb am unrhyw reswm cyn i´r nwyddau gael eu postio. Os byddwch yn canslo´r cytundeb yn ystod yr amser yma, fe ad–dalwn unrhyw daliad a wnaethoch o fewn 14 diwrnod.Gofynnir i chi ddychwelyd eitemau cyn pen 48 awr o´u derbyn, a cewch ad–daliad llawn.

POLISI AD–DALU/DYCHWELYD NWYDDAU

Mae Seld yn gobeithio y byddwch chi´n hapus gyda´ch nwyddau, ond gallwn gyfnewid eich eitem neu gynnig ad–daliad os nad ydynt yn eich plesio. Gofynnir i chi ddychwelyd eitemau cyn pen 14 diwrnod o´u derbyn. Dychwelwch eitemau i´r cyfeiriad canlynol: Seld, 4 Bridge Street, Aberaeron, Ceredigion, Cymru/Wales SA46 0AP

AMODAU

Gofynnir i chi ddychwelyd eitemau cyn pen 14 diwrnod o´u derbyn, heb eu defnyddio a gyda´r tagiau a´r pecyn gwreiddiol yn gyflawn. Gellir lawrlwytho ffurflen o´r wefan neu gallwn e–bostio ffurflen dychwelyd nwyddau atoch chi. Cwblhewch ac amg·u´r ffurflen wrth eu hanfon yn ôl a chofiwch nodi´r rheswm dros eich anfodlonrwydd.

NWYDDAU WEDI´U DIFRODI

Os bydd eich nwyddau wedi´u difrodi a/neu´n ddiffygiol, cysylltwch â ni ar unwaith ar 01545 570243 neu e–bostiwch info@seld.co.uk

POSTIO

Yn anffodus, ni allwn dalu am y tâl postio os byddwch chi´n dychwelyd eitemau atom. Argymhellwn eich bod yn defnyddio cludiant cofrestredig wedi´i yswirio ac yn cadw´r dderbynneb. Ni fyddwn yn atebol am nwyddau a gollir ac a ddifrodir wrth gael eu cludo. Ni fyddwn yn gyfrifol am daliadau llog a wneir gan gwmni eich cerdyn credyd cyn bod yr arian am nwyddau sydd wedi´u dychwelyd wedi´i ad–dalu i chi.