Natur

Roedd natur a’r tueddiad cynyddol i ddod a’r tu allan i fewn i’n cartrefi ac adeiladau yn amlwg hefyd – edrychiad rydym wedi bod yn pwysleisio yn y siop dros yr ychydig dymhorau diwethaf, gyda blodau ffug anhygoel Abigail Ahern a’n rhedyn ffug poblogaidd.